Voor wie

U kunt mij benaderen voor mediation op (mogelijke) conflicten in uiteenlopende gebieden. Aandachtsgebieden zijn relaties, samenwerking en communicatie in brede zin,  overheidsmediation, arbeidsconflicten, maatschappelijke vraagstukken en interculturele conflicten.

Gesprekken zijn indien gewenst ook mogelijk in het Fries.